Wegens overlijden stopzetting van de activiteiten sinds 06 mei 2019.